Community Art, wat is dat?

Community Art kent vele benaderingen. Voor Buro Loeks is het een verzamelnaam voor een wijze van kunstbeoefening, in de vorm van projecten. Interactie tussen een (kunst)professional en deelnemers uit één of meerdere wijken staat hier centraal. Een Community Art project hoeft niet van één enkele kunstdiscipline uit te gaan, maar kan ook meerdere disciplines omvatten. Onder andere de podiumkunsten (zoals dans, theater, cabaret, musical enz.), beeldende kunst (zoals fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst enz.), literatuur, film of muziek.

Community Art kan mensen de mogelijkheid geven zich te uiten op een andere manier dan ze gewend zijn en kan mensen bij elkaar brengen. Kunst en cultuur kunnen mensen een ongedwongen ruimte geven. Zo kunnen ze eenvoudiger met elkaar omgaan. Community Art vergroot cultuurparticipatie en is vaak toegankelijker dan het reguliere kunstaanbod. De projecten worden meestal in de directe omgeving en leefwereld van de deelnemers gerealiseerd worden. De deelnemers worden onderdeel van een project, waardoor zij zelf ook makers worden. De kunstenaar is niet zuiver autonoom aan het werk, maar begeleidt de mensen in de ontdekking en verbreding van hun eigen creatieve identiteit.